Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
1.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok;
2.Postępy budowy budynku Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej;
3.Sprawozdanie z działalności GOPS w 2019 r.   oraz projekt świadczeń socjalnych na 2020 r.;
4.Sprawozdanie z działalności GOKiS w Radzyniu Podlaskim w 2019 r.;
5.Informacja nt. stanu technicznego obiektów sportowych i kulturalnych;
6.Promocja Gminy.


Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski