BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2015

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.

Działanie: 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00443-6921-UM0300478/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Radowiec, Gmina Radzyń Podlaski poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Plan finansowy wniosku:

Koszty realizacji operacji:

 1. Koszty inwestycyjne całkowite 1 346 850,00 zł
 2. Koszty ogólne 55 000,00 zł
 3. Koszt realizacji inwestycji 1 401 850,00 zł
 4. Koszty kwalifikowane 990 290,25 zł
 5. Wnioskowana kwota pomocy 742 717,68 zł.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie