Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2016

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

 

W związku z powyższym  zwracam się z prośbą do osób, które złożyły wniosek
na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę o uwzględnienie
w swoich budżetach domowych konieczności wpłat na wspomniane instalacje. Wpłaty przyjmowane będą po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.

Zwracam również uwagę, iż każda zmiana stron umowy lub danych zawartych
w umowie wymaga formy pisemnej (np. w przypadku zmiany właściciela nieruchomości).

Umowy do odbioru są codziennie, w godzinach pracy Urzędu Gminy
– od poniedziałku do piątku, w godz. 730 – 1530.

Jednocześnie informuję, że prowadzony jest stały nabór na listy rezerwowe, zarówno na instalacje solarne jak i kotły na biomasę. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie