Dzień Sołtysa w Gminie Radzyń Podlaski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2017

Dnia 11 marca przypada  Dzień Sołtysa. Z tej okazji w dniu dzisiejszym  Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Pan Wiesław Mazurek spotkał się w Urzędzie Gminy z  Sołtysami z Gminy Radzyń Podlaski.

Obchody Dnia Sołtysa rozpoczęły się Mszą Św. w Parafii pw. Świętej Trójcy z inicjatywy Wójta Gminy. Mszę w intencji sołtysów odprawił Ks. Andrzej Kieliszek wraz z Ks. Tomaszem Bieleckim.

Na spotkanie przybyli również: Pani Anna Grochoła - Przewodnicząca Rady Gminy, Ks. Andrzej Kieliszek - Proboszcz Parafii pw. Św Trojcy w Radzyniu Podlaski oraz Zastępca Wójta Gminy - Ireneusz Bogusz.

Oprócz Wójta, życzenia złożył Ks. Andrzej Kieliszek oraz Pani Anna Grochoła. Podczas spotkania sołtysi otrzymali z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy drobne upominki oraz podziekowania za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz swojej miejscowości i Gminy Radzyń Podlaski. Życząc jednoczesnie zdrowia, pomyślności, zadowolenia z wykonywania obowiązków oraz tego by praca dostarcza  wielu satysfakcji i była źródłem radości i społecznego uznania.


Sołtys jest osobą będąca przedstawicielem społeczności wiejskiej. Stoi na czele sołectwa i ma on prawo do brania udziału i występowania na forum Rady Gminy.
Sołectwo – jest jednostką pomocniczą Gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada Gminy w statucie sołectwa.

Organy sołectwa. Sołtys, jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem doradczym. Mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim wyłaniają w bezpośrednim głosowaniu Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa jest organem uchwałodawczym, stanowiącym i kontrolnym.
Kompetencje i obowiązki sołtysa:
•  reprezentuje sołectwo na zewnątrz
•  zwołuje zebranie wiejskie
•  realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa
•  dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego
•  uczestniczy w sesjach Rady Gminy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie