Projekt "Młodzi na start!"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2017

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu "Młodzi na start!" zaprasza osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 W ramach projektu oferujemy:

 1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 2. Szkolenia w Łukowie:

1) Spawanie MAG (140 godzin) - certyfikat UDT dla 12 osób

2) Specjalista ds. kadr i płac (80 godzin) dla 12 osób

3) Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (180 godzin) dla 12 osób

4) Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (24 godziny) - certyfikat UDT dla 12 osób

 

 1. Staże zawodowe (3 miesiące)

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za 1 godz. szkolenia
 • stypendium stażowe (1 700 zł/mies. netto)
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • ubezpieczenie NNW
 • poczęstunek w trakcie zajęć
 • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
 • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Udział we wszystkich opisanych formach wsparcia jest bezpłatny!

 

Więcej informacji:

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

 1. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75

www.fundacja.lublin.pl

                                                                                                                                                                    

Galeria

 • Powiększ zdjęcie