ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw GMINY RADZYŃ PODLASKI.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2017

Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw GMINY RADZYŃ PODLASKI.

Konsultacje zostana przerpwadzone w  okresie od 13 kwietnia  2017 r. do 20 kwietnia  2017 r.  

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie:

1) wyłożenia projektu statutu  do publicznego wglądu;

2) zamieszczenie projektu statutu na stronie internetowej Gminy Radzyń Podlaski.

Wzór formularza  konsultacji społecznych określa załącznik do zarządzenia.

Uwagi można zgłaszać  w sekretariacie UG Radzyń Podlaski:

1) osobiście

2) pocztą elektroniczną, na adres: ug@radzynpodlaski.pl