Diecezjalna Konferencja Trzeźwościowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2017

W dniu 6 maja 2017 w Zespole Szkół w Białce odbyła się Diecezjalna Konferencja Trzeźwościowa, której głównym organizatorem był Ks. Andrzej Kieliszek – Diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości i uzależnień. 

W organizację konferencji zaangażowały się lokalne samorządy na czele z Wójtem Gminy Radzyń Podlaski oraz Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem.

Konferencja została zaplanowana jako przygotowanie do Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 września 2017r. i do Diecezjalnego Kongresu Trzeźwości , który planowany jest w Siedlcach wiosną 2018r.
Na konferencję zaproszeni zostali dekanalni referenci ds. trzeźwości, kapłani zainteresowani problematyką, samorządowcy, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy placówek leczenia uzależnień, przedstawiciele wspólnot Anonimowych Alkoholików i pokrewnych organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem  problemów alkoholowych i promowania trzeźwego stylu życia w lokalnych społecznościach.  

Spotkanie poprowadził Ks. Andrzej Kieliszek - organizator spotkania
Udział w konferencji wzięło ok. 120 uczestników.

Na spotkaniu przedstawiono wiele problemów związanych z życiem. Sposobem zachowań uczestników  AA. Przedstawiono bardzo wiele problemów związanych z życiem  AA.
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w  wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.  Podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Na koniec spotkania serdeczne podziękowania za zoorganizowanie mitingu  na ręce Pana Wójta Wiesława Mazurka ,Pana Burmistrza Jerzego Rębka ,Dyrektora Zespołu Szkół w Białce Pana Dariusza Jurka ,oraz za przybycie na spotkanie wszystkim uczestnikom złożył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

    

,
Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie