Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2017

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023 dokonano delimitacji terenów zdegradowanych oraz wyłonienia obszaru rewitalizacji.

 

W zakładce znajduje się Raport w przeprowadzanych prac. Dokument ten poddaje się pod konsultacje społeczne. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim, pokój nr 10 w formie pisemnej do dnia 25.07.2017 r.