Informacja o wyłonieniu wykonawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2017

Uprzejmie informuję, że rozstrzygnięto przetarg na realizację zadań z zakresu Projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski” realizowanego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W związku z powyższym należy zgłaszać się do Urzędu Gminy w celu podpisania aneksów do zawartej umowy, w których wskazane są kwoty wpłat oraz terminy ich wnoszenia.

W przypadku instalacji solarnych wyznaczono dwa terminy wnoszenia wpłat:

do dnia 04 września 2017r., w przypadku instalacji montowanych w 2017r., tj. w miejscowościach(wg kolejności):

Biała,

Żabików,

Bedlno,

Brzostówiec,

Główne,

Jaski,

Płudy,

Stasinów.

do dnia 30 listopada 2017r. w przypadku instalacji zlokalizowanych w pozostałych miejscowościach.

 

W przypadku kotłów (wszystkich, bez względu na miejscowość) termin do wpłat wyznaczony jest na dzień 04 września 2017r.,

z uwagi na montaż wszystkich kotłów na biomasę w bieżącym roku !

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy nr rachunku

17 8046 0002 2001 0000 0101 0025

tytułem INSTALACJA (rodzaj)  ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu lokalizacji instalacji.

Z uwagi  na fakt, iż Wykonawcy maja krótki termin realizacji usługi, proszę o dochowanie terminów wpłat.

Kwoty do wpłat za poszczególne instalacje bez względu na termin realizacji kształtują się następująco:

instalacja II panelowa 1 892,13 zł
instalacja III panelowa 2 127,18 zł
instalacja IV panelowa 2 398,22 zł
   
kotły c.o. na biomasę o mocy 15 kW 2360,80 zł
kotły c.o. na biomasę o mocy 25 kW 2485,70zł

Pliki do pobrania