Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór  ofert   na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  na 2018  r.

Przyjęte Uchwałą Nr XLII /222/2017  Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 29 grudnia 2017  r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

  1. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracje społeczną osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

 

a/ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych

b/ dofinansowywanie szkoleń ,  kursów              

             c/ pomoc psychologiczna , prawna, terapeutyczna dla współuzależnionych oraz

                doznających przemocy

 

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez :

 

           a/ dofinansowywanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

           b/ organizowanie   pogadanek informacyjno-edukacyjnych  dla młodzieży i ich

             rodziców

           c/ dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych , głównie sportowych dla dzieci

           d/ zorganizowanie  letniego wypoczynku-kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci        

           e/ wyposażenie świetlic, domów ludowych w sprzęt sportowy jako alternatywę

              do nagannych zachowań  młodzieży  w wyniku nadużywania alkoholu

 

  1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:

 

          a/  organizację imprez promujących funkcjonowanie  bez używek

          b/ zajęcia integracyjne dla uzależnionych i współuzależnionych

          c/ warsztaty dla członków klubu abstynenta,  członków stowarzyszeń działających na

            rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych

         d/ realizacja zajęć terapeutycznych  dla osób uzależnionych i współuzależnionych

 

 

Termin składania ofert upływa dnia  4  kwietnia  2018 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy  Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 pok.nr  3

 

 

 

                                                                                       Maria Tarnowska

 

                                                                                        Przewodnicząca

                                                  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych