Mistrzostwa Gminy Radzyń Podlaski pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski turniej open

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018

1. Organizator:
- grupa nieformalna ''Przyjaciele z sąsiedztwa'' z Branicy Radzyńskiej -Kolonii,
- Lubelska Akademia Szachowa,

2. Patronat:
- Wójt Gminy Radzynia Podlaskiego Wiesław Mazurek.

3. Cele Turnieju:
- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
- propagowanie „królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży,
- stworzenie dorosłym szachistom, dzieciom i młodzieży możliwości rywalizacji sportowej,
- stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego,
- poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów.

4. Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany 17 marca 2018 r.  o godzinie 09.00 w Remizie Strażackiej we wsi
Branica Radzyńska- Kolonia 49 A
Zapisy i potwierdzenie udziału w turnieju od godziny 8.00 do 8.45.

5. System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim z tempem 15 min dla zawodnika na partię na dystansie 9 rund.
O miejscu zawodnika w turnieju, w pierwszej kolejności, decyduje suma punktów zdobytych
w partiach (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.).
W przypadku równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza według następującejkolejności:
Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych, pełny Buchholz, progres, liczba zwycięstw.

6. Uczestnictwo i zapisy:
Liczba miejsc ograniczona do 60 osób, o grze w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia do 13.03.2018 r. za pośrednictwem strony:
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1334/
lub mailowo : lubelska.akademia.szachowa@gmail.com
Wysyłając zgłoszenia drogą mailową prosimy o podanie: imienia, nazwiska, wieku, nazwa szkoły lub miejscowości z której pochodzi zawodnik.
Opłata startowa dla zawodników zgłoszonych w terminie:
SENIORZY– 20 zł,
JUNIORZY do lat 18 lat- 10 zł,
SENIORZY i JUNIORZY zamieszkujący w gminie Radzyń Podlaski- zwolnieni z wpisowego Zawodnicy zgłaszających się w dniu rozgrywania turnieju opłacają wpisowe podwyższone o
5 zł.

7. Nagrody:
a) W kategorii OPEN:
I miejsce: 120 PLN + Puchar + Dyplom
II miejsce: 100 PLN + Dyplom
III miejsce: 80 PLN + Dyplom
b) W kategorii juniorów:
W grupach juniorskich do 18 lat organizator zapewnia dyplomy, nagrody rzeczowe i medale dla trzech pierwszych zawodników.

Nagrody finansowe są gwarantowane w przypadku udziału w turnieju co najmniej 30 zawodników.

8. Inne ustalenia organizacyjne:
- organizator zapewnia ciepłe napoje i  poczęstunek,
- zawodników obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz walka w duchu FAIR PLAY,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
- dojazd uczestników na koszt własny,
- zawodnik zapisując się do turnieju oraz rodzic/opiekun małoletniego zapisując dziecko do udziału w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, zaistniałe w czasie trwania zawodów,
- w sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.