Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2018

 

Tytuł projektu:„Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI

Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020

 Umowa Nr 00614-6935-UM0310841/17, zawarta w dniu 24  maja 2018 r.

 

 

Plan finansowy wniosku:

Koszty realizacji projektu:

  1. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 284 976,25 zł
  2. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 284 976,25zł
  3. Kwota wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym: 290 000,31 zł
  4. Wnioskowana kwota: 181 330,00zł