Zaproszenie na LI ( Nadzwyczajną ) Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994  z późn.zm. )  zwołuję na dzień  11 października      2018  roku na godz. 8:oo – LI   ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
3.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radzyń Podlaski na 2018 r.  
4.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Grochoła


Radzyń Podlaski, dnia  8 października 2018 r.