Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) zwołuję na dzień  18 października 2018 roku na godz. 10:oo – LII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
-przyjęcie protokołu z poprzednich  Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Wnioski, zapytania i interpelacje,  
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany  Statutu Gminy Radzyń Podlaski.
8.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje
9.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie kadencyjnym 2014-2018
10Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności Rady Gminy w okresie kadencyjnym;
11.Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z działalności w okresie kadencyjnym;
12.Sprawy bieżące
13. Zamknięcie obrad.