Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2019

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 kwietnia 2019 roku na godz. 13 oo – VI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie

2.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy.

3.Ślubowanie nowo wybranego radnego.

4.Sprawy organizacyjne:

stwierdzenie quorum

przyjęcie porządku obrad

przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

5.Wystąpienia zaproszonych gości,

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,

7.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,

8.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Radzyń Podlaski

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian Statutu Gminy Radzyń Podlaski,

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 r.

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10.Sprawy bieżące

11.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady Gminy

Barbara  Palica

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie