O G Ł O S Z E N I E w sprawie szacowania strat spowodowanych m. in. suszą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2019

Komisja ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informuje o zakończeniu prac w terenie. Rolnicy, którzy składają wnioski o oszacowanie po zakończeniu wizji terenowych, mogą ubiegać się o oszacowanie wyłącznie upraw znajdujących się na polu (m.in. łąk), których stratę Komisja może ocenić na działce rolnej.

Jednocześnie informuję, że trwają prace związane z weryfikacją złożonych oświadczeń. W związku z brakiem na dzień dzisiejszy wytycznych, zwracamy się z prośbą do rolników posiadających zwierzęta gospodarskie o przeanalizowanie ilości sztuk sprzedanych  w 2019 roku do dnia złożenia oświadczenia o wysokości strat i zweryfikowanie podanych wartości w oświadczeniu. W przypadku wątpliwości lub podania błędnych danych, zmian można dokonać w pok. Nr 1 Urzędu Gminy. Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel. 83 413 18 10

 Wójt Gminy

Wiesław Mazurek