Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

Działając na podstawie § 7  uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Radzyń Podlaski  z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 56 poz. 1151) – informuję, że w okresie od 3 października 2019 r. do 14 października 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje  w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Wójt Gminy

       (-) Wiesław Mazurek

Pliki do pobrania