logo

W związku z zachowaniem obowiązku trwałości rozumianej jako gotowość instytucjonalną do  świadczenia usług przedszkolnych w ramach realizacji  projektu pt. „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków!” o numerze  RPLU.12.01.00-06-0005/18 - Gmina Radzyń Podlaski zapewnia, że jest gotowa do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Białej, Białce, Zabielu i Żabikowie. Liczba utworzonych i dostępnych miejsc wynosi 65.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z dostępnych miejsc prosimy o kontakt z Dyrektorami Oddziałów Przedszkolnych.

logo

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest dostępna dla każdej osoby fizycznej, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegóły na ulotce

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  20  kwietnia 2021 roku na godz. 10:00  – XXXI ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2020/2021 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ  dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2021. Druki oświadczeń znajdują się na stoliku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski (2 piętro). Wypełnione oświadczenia prosimy składać do wyznaczonego pudełka.

spis

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

logo

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Mateusz Morawiecki

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dalej wspiera Gminę Radzyń Podlaski poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.  Tym razem pozyskaliśmy rekordową kwotę 5 970 047,68 zł na budowę kanalizacji, zakup koparek i przebudowę dróg. Z całego serca dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, szczególne Panu Posłowi Marcinowi Kamilowi Duszkowi.

Wiesław Mazurek
Wójt Gminy Radzyń Podlaski