Na terenie gminy w dziewięciu jednostkach ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych jest ok 400 strażaków :
OSP Bedlno, http://www.ospbedlno.pl
OSP Brzostówiec,
OSP Branica Radzyńska Kolonia, http://www.branica.osp.org.pl
OSP Paszki Duże,
OSP Paszki Małe,
OSP Płudy,
OSP Siedlanów,
OSP Ustrzesz,
OSP Żabików

Jednostki w Branicy Radzyńskiej, Żabikowie oraz w Paszkach Duzych działają w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Wszystkie jednostki posiadają łączność bezprzewodową z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i stanowiskiem zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy.

Strażnica OSP w Bedlnie

 Strażnica OSP w Branicy Radzyńskiej - Kol.

Strażnica OSP w Brzostówcu

 Strażnica OSP w Paszkach Dużych

 Strażnica OSP w Paszkach Małych

 Strażnica OSP w Płudach

 Strażnica OSP w Siedlanowie

 Strażnica OSP w Ustrzeszy

 Strażnica OSP w Żabikowie