energia słoneczna

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

szkola

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna
Działania 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Tytuł projektu: Poprawa bazy dydaktyczno – sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski,
Umowa Nr : 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-077/09-00-0774, zawarta w dniu 28 kwietnia 2016 r.

domu ludowy w Bedlnie

Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń Podlaski ”Remont Domu Ludowego w Bedlnie’
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00290-6930- UM0330342/11 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 13 marca 2012 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

boisko

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbulitowie Dużym, Gmina Radzyń Podlaski
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00441-6930- UM0330551/13 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10  października 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

plac zabaw

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Płudach
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00385-6930- UM0330481/13 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 11  czerwca 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

plac zabaw

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Zbulitowie Dużym
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00399-6930- UM0330482/13 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 lipca 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

ustrzesz

Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń Podlaski-Modernizacja Domu Ludowego w Ustrzeszy
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00575-6922- UM0300541/12 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze  objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 19 czerwca 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

warsztaty ślusarstwa

Tytuł operacji: Warsztaty z zakresu ginących zawodów – kowalstwa i ślusarstwa dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Działanie:  413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy  Nr 02337-6930-UM0343837/13 z dnia 25 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji:  Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.