Gmina Radzyń Podlaski

Zaproszenie na XXXI ( Nadzwyczajną ) Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

8 marca 2017

Mieszkańcy Gminy
Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. )  zwołuję na dzień  10 marca 2017 roku na godz. 9:oo – XXXI ( Nadzwyczajną ) Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
-stwierdzenie quorum
-przyjęcie porządku obrad
3.Podjęcie uchwały w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
4.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Anna GrochołaRadzyń Podlaski, dnia   8 marca 2017 r.