Gmina Radzyń Podlaski

Dalsze prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023

31 lipca 2017

W dniach 29 i 30 lipca odbyły się w sołectwach wyznaczonych do rewitalizacji spacery studyjne oraz spotkania z sołtysami, radnymi i mieszkańcami, dotyczące analizy lokalnych problemów i potrzeb, wyznaczenia celów rewitalizacji oraz planowanych projektów rewitalizacyjnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie