Gmina Radzyń Podlaski

Ogłoszenie

4 października 2017

W załączeniu Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 4 października 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Pliki do pobrania