Gmina Radzyń Podlaski

Ogłosznie

4 czerwca 2018

Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabikowie