Gmina Radzyń Podlaski

Bezpłatne usuwanie azbestu

31 października 2018

Informujemy, że pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Radzyń Podlaski została zawarta umowa o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego

W związku z powyższym, w dniach od 17 października do 30 listopada 2018 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest, celem jego bezpłatnego demontażu z dachów i utylizacji, lub utylizacji materiałów zgromadzonych na gruncie posesji.

Projekt dotyczy wyłącznie osób fizycznych posiadających tytuł własności lub współwłasności gruntów, na których znajdują się materiały zawierające azbest.

 Wymagane dokumenty:

 

Informacji udziela Gminny Koordynator Projektu Pani Dorota Zając w pok. Nr 1 Gminy Radzyń Podlaski, tel. 83 413-18-10.

Szczegóły informacji dostępnych na stronie