Gmina Radzyń Podlaski

Ogłoszenie

7 stycznia 2019

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przekazanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie do 25 lutego 2019r.

Pliki do pobrania