Gmina Radzyń Podlaski

Informacja

6 maja 2019

W związku z dalszą realizacją projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”., informujemy, że w dniach od 6 do 24 maja 2019 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest, celem jego bezpłatnego demontażu z dachów i utylizacji, lub utylizacji materiałów zgromadzonych na gruncie posesji.

Projekt dotyczy wyłącznie osób fizycznych posiadających tytuł własności
lub współwłasności gruntów, na których znajdują się materiały zawierające azbest.

Wymagane dokumenty:

druki dostępne sa tutaj

Informacji udziela Gminny Koordynator Projektu Pani Dorota Zając w pok. Nr 1 Gminy Radzyń Podlaski, tel. 83 413-18-10.