Gmina Radzyń Podlaski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI

5 czerwca 2019

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 CZERWCA 2019 (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00 PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W GMINIE RADZYŃ PODLASKI TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU O GODZINIE 12.00 (DŹWIĘK CIĄGŁY SYREN TRWAJĄCY 1 MINUTĘ) POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

 Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Wiesław Mazurek