Gmina Radzyń Podlaski

Zasady opłat

ZASADY PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 1 kwietnia 2015r. opłata naliczana jest w zależności od ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości

WYSOKOŚĆ OPŁAT

W przypadku segregowania odpadów:

 W przypadku oddawania odpadów zmieszanych:

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynoszą:

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny wynoszą:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

 

Druki deklaracji znajdują się w zakładceDRUKI DO POBRANIA