Gmina Radzyń Podlaski

Aktualności

Artykuły

14 grudnia 2017

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne o nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wraz z późniejszymi zmianami,   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radzyniu  Podlaskim ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Czytaj więcej o: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne o nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2
12 grudnia 2017

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  - zwołuję na dzień 29 grudnia 2017 roku na godz. 13:oo –  XLII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski
12 grudnia 2017

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Radzyń

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  - zwołuję na dzień 19 grudnia 2017 roku na  godz. 9:oo –  XLI  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Radzyń
Przejdź do - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI
11 grudnia 2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 14 GRUDNIA 2017 (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00 PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W GMINIE RADZYŃ PODLASKI TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU O GODZINIE 12.00 (DŹWIĘK CIĄGŁY SYREN TRWAJĄCY 1 MINUTĘ) POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Wiesław Mazurek

8 grudnia 2017

Wigilia Gminna 2017

Przejdź do - W Szkole Podstawowej w Białej zagościł św. Mikołaj
7 grudnia 2017

W Szkole Podstawowej w Białej zagościł św. Mikołaj

W dniu 06.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Białej zagościł św. Mikołaj.

Czytaj więcej o: W Szkole Podstawowej w Białej zagościł św. Mikołaj
Przejdź do - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
7 grudnia 2017

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 3 grudnia 18 par małżeńskich z terenu miasta i gminy świętowało 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Czytaj więcej o: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Przejdź do - Gimnazjaliści z Białki na wystawie unikatowych prac Picassa
29 listopada 2017

Gimnazjaliści z Białki na wystawie unikatowych prac Picassa

Uczniowie gimnazjum w Białce 22 listopada obejrzeli w Muzeum na Zamku Lubelskim wystawę ,,Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny”. Picasso to hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik, twórca nurtu malarstwa zwanego kubizmem, którego twórczość  cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Czytaj więcej o: Gimnazjaliści z Białki na wystawie unikatowych prac Picassa
27 listopada 2017

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI                           

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję na dzień  4 grudnia  2017  roku na godz. 10:00 – XL  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski
21 listopada 2017

POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM

W dniu 16 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim Pan Ireneusz Bogusz – Zastępca Wójta Gminy.  W trakcie posiedzenia Zespołu omówione zostały następujące kwestie:

Czytaj więcej o: POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM
Przejdź do - VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, pod hasłem „Nie rzucim ziemi …”.
14 listopada 2017

VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, pod hasłem „Nie rzucim ziemi …”.

W dniu 10.11.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Białej odbył się już VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, pod hasłem „Nie rzucim ziemi …”. W konkursie wzięły udział zespoły ze wszystkich szkół Gminy Radzyń Podlaski: Żabikowa, Zabiela, Paszk Dużych, Brzostówca, Branicy Radzyńskiej, Białki i Białej.

Czytaj więcej o: VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, pod hasłem „Nie rzucim ziemi …”.