Gmina Radzyń Podlaski

Zasady odbioru odpadów

ZASADY ODBIORU ODADOW Z TERENU GMINY RADZYŃ PODLASKI

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ODBIERANE BĘDĄ RÓWNIEŻ INNE ODPADY

UWAGA! Małe ilości (ok 120l) należy przywozić do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),

Harmonogramy odbioru odpadów znajdują się w zakładce „DRUKI DO POBRANIA”.