Gmina Radzyń Podlaski

Ochrona środowiska

 

Artykuły

7 lipca 2017

Informacja

MIESZKAŃCY GMINY RADZYŃ PODLASKI

 Wójt Gminy Radzyń Podlaski przypomina, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Radzyń Podlaski niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach celem dokonania oszacowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłoczniepo wystąpieniu ww. zjawiska.

Czytaj więcej o: Informacja