Gmina Radzyń Podlaski

ASF

Artykuły

22 września 2017

Nowe przypadki u dzików

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików.

12 września 2017

Drugi przypadek u dzika w obrębie Płudy

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u jednego padłego dzika

6 września 2017

Od 8 września 2017 r. do 12 września 2017 r, można składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń (strefa objęta restrykcjami ASF), których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., będzie prowadzony w terminie od 8 września 2017 r. do 12 września 2017 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.
Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii, w zakładce ASF http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce

Wniosek o pomoc - otwórz

Szczegółowe informacje - otwórz

5 września 2017

Zmiana Decyzji wykonawczej Komisji 2017/1521 - Gminy Wohyń i Komarówka Podlaska w nowym obszarze – czerwonym

Decyzja Wykonawcza Komisji 2017/1521 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń  w niektórych państwach członkowskich

Przejdź do - Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u jednego padłego dzika w miejscowości Płudy
4 września 2017

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADZYNIU PODLASKIM

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 31 sierpnia 2017 r.  w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego obejmującego obwody łowieckie nr 68, 67, 69, 83, 39, 53, 42, 82, 56, 70, 55, 84, 98

1 września 2017

Nowe Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 30.08.2017r. w sprawie zwalczania ASF

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego

22 sierpnia 2017

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim o nowym ognisku ASF

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim o nowym ognisku ASF

22 sierpnia 2017

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim o nowym ognisku ASF

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim o nowym ognisku ASF

18 sierpnia 2017

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim 

18 sierpnia 2017

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach czł

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589)