Gmina Radzyń Podlaski

Dane teleadresowe

Budynek Urzedu Gminy

(siedziba Urzędu Gminy)

Urząd Gminy Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
tel./fax. (0-83) 413-18-00  
e-mail: ug@radzynpodlaski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP : ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
http://www.radzynpodlaski.pl
REGON : 000550189
NIP: 538-10-27-701
konto BS w Radzyniu Podlaskim
Nr 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002
Województwo: Lubelskie
Powiat: Radzyński
Liczba mieszkańców: ok 8300
Powierzchnia: 15 517 ha
Wójt: Wiesław Mazurek 


 

TELEFONY - Urząd Gminy Radzyń Podlaski

 

83 413 18 00

Sekretariat

J. Mazurek

83 413 18 01

Wójt Gminy

Wiesław Mazurek

83 413 18 02

Z-ca Wójta

Anna Grochoła

83 413 18 03

Podatki

J. Niewęgłowski, I. Koczkodaj

83 413 18 04

Informatyk, jednostki OSP,

zaopatrzenie

inwestycje i rozwój

D. Howorus,

A. Adamski,

D. Izdebski

83 413 18 05

Księgowość podatkowa

A.Meksula

83 413 18 06

Ewidencja Ludności,

działalność gospodarcza

D. Białucha

N. Uchaniuk

83 413 18 07

Kasa Urzędu

G. Cieślak

83 413 18 08

Księgowość

A. Jarzyna

B. Mazur

83 413 18 09

Skarbnik Gminy

Z. Matejek

83 413 18 10

Odpady komunalne,

ochrona Środowiska

A. Skwara

A. Witkowska, K. Milczarek,

83 413 18 11

Zagospodarowanie przestrzenne, kanalizacja, woda

J. Kamiński,

R. Belniak

83 413 18 14

Oświata - płace, stypendium szkolne

księgowość oświatowa

B. Matejek,

A. Petkowicz

83 413 18 12

83 413 18 13

83 413 18 16

83 413 18 17

GOPS

M. Kułak, T. Doluk,

O. Tarnowska, E. Szwed, E. Matuszewska, D. Mazurek,

M. Szymanek

83 413 18 18

Zamówienia publiczne,

obsługa rady, fundusz sołecki, kadry

A. Belniak,

A. Rosińska

83 413 18 19

Oświata,

K. Goś,

H. Rogowska

693 90 70 20

693 90 70 21

Wodociągi, knalizacja

A .Wąsowski

T. Raczyński