Gmina Radzyń Podlaski

Strona główna

Najnowsze aktualności

12 lutego 2020

Ogłoszenie

Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, ze został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2020 r. w zakresie:
1)upowszechniania kultury fizycznej i sportu ;
2)upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego;
W załączeniu zarządzenie oraz wzór oferty.Wójt Gminy
(-) Wiesław Mazurek

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
10 lutego 2020

Ogłoszenie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  nabór ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2020 roku. 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie
4 lutego 2020

Premier Mateusz Morawiecki w Paszkach Małych

W dniu 2 lutego 2020 roku Pani Marianna Domańska, mieszkanka Gminy Radzyń Podlaski skończyła 100 lat! Pani Marianna urodziła się 2 lutego 1920 roku i jest mieszkanką Paszk Małych.

Czytaj więcej o: Premier Mateusz Morawiecki w Paszkach Małych
3 lutego 2020

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski,

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  11  lutego  2020 r.  na godz. 13:oo – XIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski,
Powiększ zdjęcie
3 lutego 2020

Wspomnienia z Balu Karnawałowego dla dzieci

Z przytupem zakończyliśmy ferie zimowe organizowanie przez GOKiS w Radzyniu Podlaskim. Po intensywnych sportowych zajęciach w drugim tygodniu ferii, kuligu i wycieczce do Lublina na lodowisko przyszedł czas na zabawę.

Czytaj więcej o: Wspomnienia z Balu Karnawałowego dla dzieci