logo

Gmina Radzyń Podlaski organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.
Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).
Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki:

plakat

Konkurs z okazji Dnia Niepodległości został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło łącznie 53 prace plastyczne w trzech kategoriach wiekowych. Wyniki konkursu:

logo

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  16  listopada  2021  r.   na godz. 13:00 – XXXVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

logo

W związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej informujemy, że dnia 5 listopada 2021 r. w godzinach 8 – 15 będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmie nieruchomości położone w Zabielu.

Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

logo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.11.2021r. (środa) PSZOK w Białce  będzie nieczynny.