logo

Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.
Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0 oraz krok po kroku wskaże ścieżkę wypełnienia wniosku.
Warsztaty odbędą się w dniu 20 lipca 2021 r. o godzinie 10.00-12.00 na platformie Microsoft Teams w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim informuje, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 organizuje Dzień Otwarty w Punkcie Szczepień Powszechnych.
W związku z powyższym, zapraszamy  wszystkich uprawnionych chętnych, do zaszczepienia bez wcześniejszego zapisu 20 lipca 2021r. (wtorek) Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jana Pawła II 25 w godzinach 11:00 17:00
Szczepionka – Pfizer dawka I ( II dawka 10 sierpnia ) Dodatkowe informacje oraz zapisy na inne terminy pod numerem telefonu 607 832 220

logo

Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2021 (niedziela) o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie
i upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 17.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

logo

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych zdeponowanych na działkach gruntowych z terenu Gminy Radzyń Podlaski. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu prosimy o składanie wniosków. Nabór zgłoszeń usunięcia wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 15.07.2021r. do dnia 29.07.2021 r.

40 plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

folia

Wójt Gminy Radzyń Podlaski  informuje, że Gmina Radzyń Podlaski zamierza przystąpić do ogłoszonego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym, rolnicy zainteresowani przedmiotowym tematem winni złożyć informację  o rodzajach i ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:  folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.

 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają do udziału w zajęciach. Już w najbliższy piątek 09.07 Warsztaty manualne - Koralikowy Świat -  Bedlno godz. 11.00. Natomiast w poniedziałek 12.07 zajęcia plastyczne w Brzostówcu godz. 11.00.

logo

Szanowni Mieszkańcy,
pragnę zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety.