droga marynin

Informujemy o wprowadzeniu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej czasowej organizacji ruchu i zamknięciu drogi powiatowej Nr 1227L w miejscowości Marynin, Branica Radzyńska – Kolonia, Branica Radzyńska od dnia 04.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r. w związku z prowadzonymi robotami dotyczącymi wykonania prac nawierzchniowych (wykonanie warstwy ścieralnej). Zamknięcie drogi będzie podzielone na etapy, prace rozpoczną się od strony Radzynia Podlaskiego. Zalecane objazdy będą odbywać się według dołączonych schematów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej.

Gmina Radzyń Podlaski oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  zapraszają na rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godzinie 17 w budynku przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.
Zapisy pod numerem telefonu 501120729.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

Zakończył się realizowany przez Gminę Radzyń Podlaski oraz  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim projekt  „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.
Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-14 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Wójt Gminy  Wiesław Mazurek.

logo

Mieszkańcy Gminy RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień  31 marca 2022  r.   na godz. 13:00 – XLIV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

Szanowni Państwo,
w związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, została przygotowana nowa, zaktualizowana wersja. W aktualnej wersji ulotki uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji