Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONY JEST PRZEZ GMINĘ RADZYŃ PODLASKI,W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA, NA PLACU PRZY OŚRODKU ZDROWIA.

PSZOK CZYNNY JEST W KAŻDĄ ŚRODĘ I PIĄTEK W GODZINACH OD 15:15 DO 19:15.

W PSZOK PRZYJMOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:
1) papa, szkło okienne
2) odpady opakowaniowe, zawierające resztki odpadów niebezpiecznych ( np. puszki po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejch itp.)
3) problematyczne tworzywa sztuczne (np. wanienki, brodziki, meble ogrodowe itp.)
4) odpady nietypowe (np. parasole, sprzęt sportowy itp.)
5) zużyte opony samochodowe
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD I RTV)
7) baterie, akumulatory
8) świetlówki, żarówki, lampy fluoroscencyjne
9) odpady biodegradowalne (zielone)
10) szkło opakowaniowe
11) makulatura
12) styropian, folie budowlane, gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierających  azbest)
13) opakowania metalowe, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
14) przeterminowane leki, opakowania po nich
15) środki ochrony roślin, opakowania po nawozach

SZANOWNI PAŃSTWO
Wszelkie informacje odnośnie zagrożeń jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także wiele ciekawostek znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.elektrycznesmieci.pl//

Powyższa strona posiada funkcję dodawania bezpłatnych ogłoszeń odnoszących  się do przekazania lub pozyskania sprawnego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego.
 Do dyspozycji mieszkańców uruchomiony jest także numer infolinii : 606-100-100
 Serdecznie zachęcam do korzystania z możliwości serwisu.