Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONY JEST PRZEZ GMINĘ RADZYŃ PODLASKI,W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA, NA PLACU PRZY OŚRODKU ZDROWIA.

PSZOK CZYNNY JEST W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 10:00 DO 18:00.

W PSZOK PRZYJMOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:
1)papa,
2)odpady opakowaniowe, zawierające resztki odpadów niebezpiecznych ( np. puszki po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach itp.,)
3)problematyczne tworzywa sztuczne (np. wanienki, brodziki, meble ogrodowe, sznurki, folie po kiszonkach itp.)
4)odpady nietypowe (np. parasole, sprzęt sportowy itp.)
5)zużyte opony,
6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7)baterie, akumulatory,
8)świetlówki,
9)odpady biodegrowadalne (zielone),
10)szkło opakowaniowe,
11)makulatura,
12) styropian, folie budowlane,
13)opakowania metalowe, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

WSZELKIE INFORMACJE UDZIELANE SĄ PRZEZ  OBSŁUGĘ PSZOK-U  POD NR TEL. 534-229-142
 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

SZANOWNI PAŃSTWO
Wszelkie informacje odnośnie zagrożeń jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także wiele ciekawostek znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.elektrycznesmieci.pl//

Powyższa strona posiada funkcję dodawania bezpłatnych ogłoszeń odnoszących  się do przekazania lub pozyskania sprawnego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego.
 Do dyspozycji mieszkańców uruchomiony jest także numer infolinii : 606-100-100
 Serdecznie zachęcam do korzystania z możliwości serwisu.