Zasady opłat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 1 kwietnia 2015r. opłata naliczana jest w zależności od ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości

WYSOKOŚĆ OPŁAT

W przypadku segregowania odpadów:

 • za 1 osobę 10 zł,
 • za 2 osoby 15 zł,
 • za 3 osoby 20 zł,
 • za 4 osoby 24 zł,
 • za 5 osób 27 zł,
 • za 6 osób 29 zł,
 • za 7 osób 30 zł,
 • powyżej 7 osób: 30 zł + 1 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą na nieruchomości .

 W przypadku oddawania odpadów zmieszanych:

 • za 1 osobę 17,50 zł,
 • za 2 osoby 26,25 zł,
 • za 3 osoby 35 zł,
 • za 4 osoby 42 zł,
 • za 5 osób 47,25 zł,
 • za 6 osób 50,75 zł,
 • za 7 osób 52,50 zł,
 • powyżej 7 osób: 52,5 zł + 1,75 za każdą kolejną osobę zamieszkującą na nieruchomości
 • Opłatę uiszcza się raz na kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, jednak możliwe jest także wnoszenie opłaty miesięcznie,

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynoszą:

 • za worek o pojemności 60 l – wysokości 12 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 80 l – w wysokości 15 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 30 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 80 zł
 • za pojemnik o pojemności 5 m3 – w wysokości 250 zł
 • za pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 350 zł

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny wynoszą:

 • za worek o pojemności 60 l – wysokości 22 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 80 l – w wysokości 27 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 30 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 54 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 144 zł
 • za pojemnik o pojemności 5 m3 – w wysokości 450 zł
 • za pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 630 zł
 • Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy (parter) bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć
  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany bądź 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych . Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski oraz drogą elektroniczną.
 • Deklaracje składają właściciele, współwłaściciele nieruchomości, a także osoby mające nieruchomość w użytkowaniu wieczystym lub zarządzie, ale także osoby nieposiadające tytułu do władania nieruchomości, a które faktycznie nią zarządzają.

 

Druki deklaracji znajdują się w zakładceDRUKI DO POBRANIA