Zasady odbioru odpadów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY ODBIORU ODADOW Z TERENU GMINY RADZYŃ PODLASKI

 • za ponoszoną przez właścicieli nieruchomości opłatę odebrana zostanie każda ilość odpadów komunalnych,
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się wg podziału na następujące frakcje:
 • odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych (kolor pojemnika/worka - brązowy),
 • odpady ze szkła opakowaniowego, bez szkła budowlanego (kolor pojemnika/worka - czerwony),
 • popioły (kolor pojemnika lub worka - czarny),
 • odpady opakowaniowe suche zmieszane (kolor pojemnika lub worka - żółty),
 • pozostałe odpady zbierane selektywnie (kolor pojemnika lub worka - siwy).
 • odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) z terenu nieruchomości zamieszkanych,
  w zabudowie jednorodzinnej, odbywa się 1 raz na m-c,
 • odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości zamieszkanych,
  w zabudowie wielorodzinnej odbywa się 1 raz na dwa tygodnie, natomiast odpadów segregowanych 1 raz na m-c,
 • w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów będzie przypadać w niedzielę lub w święto, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ODBIERANE BĘDĄ RÓWNIEŻ INNE ODPADY

 • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywa się z terenu nieruchomości,
  na której powstały, po przygotowaniu ich do odbioru i dokonaniu zgłoszenia,

UWAGA! Małe ilości (ok 120l) należy przywozić do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),

 • leki oddaje się do pojemników ustawionych w PSZOK,
 • odpady niebezpieczne wraz z opakowaniami po nich, oddaje się do PSZOK ,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki
  i odpady wielkogabarytowe oddaje się do PSZOK oraz w trakcie mobilnych zbiórek organizowanych na terenie Gminy Radzyń Podlaski – nie mniej niż jeden raz w roku - terminy zbiórek będą podane do publicznej wiadomości.

Harmonogramy odbioru odpadów znajdują się w zakładce „DRUKI DO POBRANIA”.