Jesteś tutaj: Start / Rewitalizacja Gminy

Rewitalizacja Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 października 2017

U C H W A Ł A Nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji GMINY RADZYŃ PODLASKI na lata 2017 – 2023.

U C H W A Ł A   Nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie  uchwalenia Programu Rewitalizacji GMINY RADZYŃ PODLASKI  na lata 2017 – 2023. 

25 września 2017

Ogłoszenie

W załączeniu znajduje się projekt Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023 z poprawkami.

28 sierpnia 2017

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 10 uchwały Nr  XXIV/115/2016 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Radzyń Podlaski ( Dz.Urz. Woj. Lubelskiego  z 2016 r. poz. 3249) w załączeniu  protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji GMINY RADZYŃ PODLASKI  na lata 2017 – 2023.

          Wójt Gminy 

Wiesław Mazurek 

 

9 sierpnia 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy

Informuję, że Zarządzeniem Nr 53/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. ogłoszone zostało przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji GMINY RADZYŃ PODLASKI na lata 2017 – 2023.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy
Przejdź do - Dalsze prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023
31 lipca 2017

Dalsze prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023

W dniach 29 i 30 lipca odbyły się w sołectwach wyznaczonych do rewitalizacji spacery studyjne oraz spotkania z sołtysami, radnymi i mieszkańcami, dotyczące analizy lokalnych problemów i potrzeb, wyznaczenia celów rewitalizacji oraz planowanych projektów rewitalizacyjnych.

Przejdź do - Informacja
24 lipca 2017

Informacja

W dniu 21 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy RADZYŃ PODLASKI na lata 2017 – 2023.  W spotkaniu uczestniczyli m.in. radni i sołtysi obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Omówione zostały wstępne założenia dotyczące ogłoszenia naboru projektów społecznych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych na tych obszarach.

22 lipca 2017

Nabór projektów społecznych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych dotyczące obszarów rewitalizacji Gminy

W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023, ogłaszam nabór projektów społecznych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych dotyczące obszarów rewitalizacji Gminy tj. Branica Radzyńska, Jaski, Marynin, Żabików
W załączeniu znajduje się fiszka projektowa. Zaintereowane podmioty prosimy o zgłaszanie projektów zgodnie z formularzem fiszki drogą e-mail na adres ug@radzynpodlaski.pl do dnia 31 lipca 2017 r.  
 


Wójt Gminy Radzyń Podlaski  
Wiesłam Mazurek

18 lipca 2017

Spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca o godz. 17.:30 w budynku Urzędu Gminy Radzyń Podlaski odbędzie się spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2023. Zapraszamy Radych i Sołtysów obszarów wyznaczonych do rewitalizacji oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.