Jesteś tutaj: Start / Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budynek Urzedu Gminy

(siedziba Urzędu Gminy)

Urząd Gminy Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
tel./fax. (0-83) 413-18-00  
e-mail: ug@radzynpodlaski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP : ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
http://www.radzynpodlaski.pl
REGON : 000550189
NIP: 538-10-27-701
konto BS w Radzyniu Podlaskim
Nr 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002
Województwo: Lubelskie
Powiat: Radzyński
Liczba mieszkańców: ok 8300
Powierzchnia: 15 517 ha
Wójt: Wiesław Mazurek 


 

TELEFONY - Urząd Gminy Radzyń Podlaski

   Pok.

Imię i nazwisko

Stanowisko

telefon

1

Włodzimierz Sieromski

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

834131810

Dorota Zając

 

Agata Rosińska

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

asystent przy stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi

2

Regina Iwaszko

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

834131803

Janusz Niewęgłowski

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

3

Beata Mazur

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

834131800

3a

Wiesław Mazurek

Wójt Gminy

834131801

3b

 

Sekretarz Gminy

834131802

4

Jerzy Kamiński

Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki przestrzennej

834131811

Roman Belniak

Stanowisko ds. inwestycji i administrowania gminnymi obiektami użyteczności publicznej

5

Zofia Kowalik

Stanowisko ds. obsługi kasowej oraz opłat za wodę i ścieki

834131807

6

Zenon Matejek

Zastępca Głównego Księgowego

834131808

Agnieszka Jarzyna

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

7

Aldona Roguszewska

Skarbnik Gminy

834131809

8

Magdalena Piecak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

834131805

9

Tomasz Szczepaniuk

Stanowisko ds. nadzoru robót i inwestycji oraz zarządzania zapleczem technicznym

834131815

10

Danuta Białucha

Stanowisko ds. obywatelskich i archiwum zakładowego

834131806

Mariusz Fraczek

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania gminnym zasobem nieruchomości

201

Alicja Rosińska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i kadr

834131818

Aleksandra Belniak

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych

202

Beata Matejek

Stanowisko ds. płac w oświacie

834131814

Aneta Petkowicz

Stanowisko ds. księgowości oświatowej i środków transportu

203

Daniel Howorus

Stanowisko ds. informatyki, promocji i administrowania  gminnymi jednostkami OSP

834131804

Adam Adamski

Stanowisko ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej

Mieczysław Wagner

Asystent Wójta Gminy

209

Krystyna Goś

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej oświaty

834131819

 

Tadeusz Raczyński

Konserwator ujęcia wody w Białej

693907021

 

Artur Wasowski

Konserwator ujęcia wody w Branicy Rad.

693907020

TELEFONY – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Pok.

Imię i nazwisko

Stanowisko

telefon

204

Jerzy Supryn

Świadczenia Rodzinne

834131816

Olga Tarnowska

206

Elżbieta Matuszewska

Specjalista pracy socjalnej

 

834131817

Pelagia Kublicka

207

Teresa Doluk

Główny Księgowy

834131813

Maria Tarnowska

Kierownik

208

Dorota Czarnocka

Pracownik Socjalny

834131812

Małgorzata Kułak