Jesteś tutaj: Start / Informacje o Gminie / Drogi

Drogi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 z późn. zm.) określony został podział dróg publicznych ze względu na funkcję w sieci drogowej na :
- drogi krajowe
- drogi wojewódzkie
- drogi powiatowe
- drogi gminne
- drogi wewnętrzne


Na terenie naszej gminy sieć drogowa przedstawia się następująco :
1) drogi krajowe
- nr 19 Białystok – Lublin
- nr 63 Siedlce – Sławatycze
łączna długość ok. 22 km – drogi utwardzone
pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, administrator bezpośredni : Rejony w Lubartowie i Międzyrzecu Podlaskim

2) drogi wojewódzkie
- nr 814 Radzyń – Niewęgłosz – Parczew
odcinek długości ok. 2 km – droga utwardzona
pod zarządem Marszałka Województwa Lubelskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, administrator bezpośredni Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

3) drogi powiatowe
- nr 0206L kol. Stok – Gąsiory – Główne – Olszewnica
- nr 0208L Białka – Główne
- nr 0209L Jaski – Brzostówiec
- nr 0210L Paskudy – Brzostówiec – Radzyń
- nr 0211L Biała – Żabików – Wierzchowiny
- nr 0219L Biała – Borowe – Wola Chomejowa
- nr 0226L Radzyń – Zabiele – Paszki Małe
- nr 0227L Marynin – Branica – Wohyń
- nr 0228L Radzyń – Zbulitów – Wohyń
- nr 0229L Białka – Ustrzesz – Branica
- nr 0230L Turów – Siedlanów – Białka
- nr 0233L Radzyń – Ustrzesz – Ostrówki
- nr 0249L Wrzosów – Paszki Duże – Lichty – Niewęgłosz
- nr 0260L dojazd do dworca PKP w Bedlnie Radz.
łączna długość ok. 65 km, w tym utwardzone 58,5 km,
pod zarządem Starosty Radzyńskiego, administrator bezpośredni Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

 

4) drogi gminne
numeracja i przebieg do wglądu w Urzędzie Gminy pod zarządem Wójta Gminy Radzyń Podlaski drogi gminne to pozostałe połączenia między miejscowościami w gminie i drogi w zabudowie mieszkaniowej

5) drogi wewnętrzne
łączna długość ok. 350 km, przeważnie gruntowe
pozostałe dogi ogólnodostępne
- dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych
pod zarządem administracji lokalnej lub właściciela

 

Zimowe utrzymanie dróg

Drogi gminne na okres zimowego utrzymania dzieli się pod względem standardów na utrzymywane w V i VI standardach zimowego utrzymania dróg.

Standard V – obejmuje drogi o nawierzchni utwardzonej
Jezdnia odśnieżona
W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
Standard IV – obejmuje pozostałe drogi gminne w obrębie
zabudowy mieszkaniowej
Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb
Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach decydujących o możliwości ruchu

Do realizacji zimowego utrzymania dróg przeznacza się :
1) samochody pożarnicze z pługiem odśnieżnym :
- STAR 660 z OSP Płudy
- STAR 660 z OSPSiedlanów
- STAR 244 z OSP Żabików
- JELCZ 315 z OSP Branica Radz. Kol.
- IVECO z OSP Paszki Duże
- Ciągnik Rolniczy
- Równiarka Drogowa


Gmina Radzyń Podlaski utrzymuje również drogi powiatowe w zakresie odśnieżania
ciągnik
 Utrzymanie dróg

Rozwój transportu drogowego wymaga dostosowania i utrzymania nawierzchni dróg w odpowiednim stanie technicznym. Nasze drogi o nawierzchniach utwardzonych nie są jeszcze bardzo wysłużone ale konieczności prowadzenia remontów nie można odkładać. Każdego roku prowadzimy bieżące naprawy uzupełnienia nawierzchni w miejscach powstałych ubytków, są to potrzeby w granicach 100 – 150 m2 w ciągu roku.

równiarka drogowa
Inaczej przedstawia się sytuacja na drogach o nawierzchni żużlowej i gruntowych. Podstawowymi zabiegami renowacji i naprawy takich dróg jest równanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jeżeli specjalistycznego to również wykonanie tych zabiegów jest kosztowne. Do roku 2003 równiarka drogowa pracowała w formie wynajmu z przedsiębiorstw drogowych, ilość robót w oczywisty sposób ograniczona była posiadanymi środkami finansowymi. W 2003 roku gmina zakupiła używaną równiarkę drogową SHM-4 Baukema, i już tego roku przeprowadzono równanie ponad 30 km dróg gruntowych i żużlowych.
Posiadanie własnego sprzętu daje wymierne korzyści również w kwestii terminu wykonania robót, które prowadzone są w okresie optymalnej wilgotności gruntu a nie w terminie możliwości wynajmu sprzętu.

budowa drogi

Drogi to również pobocza, czyli część drogi po której się nie jeździ a rosną na niej i trawa i chwasty. Do roku ubiegłego nie mieliśmy kompleksowego rozwiązania problemu utrzymania poboczy dróg zarówno utwardzonych jak również pozostałych. Zakup ciągnika rolniczego pozwolił zająć się utrzymaniem poboczy.
Przy użyciu kosiarki bijakowej mamy możliwość utrzymywania poboczy dróg w sposób nie uciążliwy dla użytkowników dróg i estetyczny.
W roku bieżącym wykonane zostało trzykrotne koszenie poboczy w okresie wegetacji na ok. 80 km dróg, tj. 160 km poboczy.

Jednym z najważniejszych zagadnień w utrzymaniu dróg to okres zimowy. Gmina na bazie sprzętu będącego na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych rozpoczęła w roku 1996 proces tworzenia własnego systemu zimowego utrzymania dróg. Od tego czasu w okresie zimowym prowadzimy odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w obrębie naszej gminy.