Odpady zawierające azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Trzydziestoletni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” został przyjęty przez Rząd w 2002 roku. W programie tym określono zadania i wskazano odpowiedzialnych za zmierzanie do realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ program jasno precyzuje, że obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach domów, to ustawodawca przewiduje także wsparcie pomocowe.

Informacje dotyczące bieżącego projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl/

Pliki do pobrania