Bedlno Radzyńskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieś Bedlno Radzyńskie

Dane historyczne: Bedlno Radzyńskie - wieś wymieniana od XV w. wraz z Białą, była królewszczyzną. Założona na gruntach wójtowskich i stąd zwana też "Wolia advocati dicta Bedlne", później nazywana też Wólką Bialską. Wraz z Białką należała do dóbr radzyńskich.
Krajobraz kulturowy całkowicie przekształcony wraz z budową linii kolejowej w XIX w. Obecnie zabudowa nowsza. Przy torach kolei żelaznej stoi budynek stacji Radzyń Podlaski – murowany z czerwonej cegły, powstały w k. XIX w. Budynek do dziś pełni dla mieszkańców Radzynia rolę dworca stacji kolejowej, usytuowanego zgodnie z praktyką w zaborze rosyjskim – z dala od miasta. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, w stanie dobrym, do zachowania.
Przy drodze prze wieś stoi murowana kapliczka słupowo-satarniowa z datą 1937 r. (koontynująca stare tradycje).