Branica Radzyńska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieś Branica Radzyńska

Miejscowość Branica Radzyńska położona jest w Gminie Radzyń Podlaski, w północnej części województwa lubelskiego, w obrębie powiatu radzyńskiego.
W latach 1975-1998 miejscowość Branica Radzyńska administracyjne należała do województwa bialskopodlaskiego

Historia miejscowości Branica Radzyńska
Branica Radzyńska pojawiła się po raz pierwszy pod nazwą Branica w dokumentach z 1470 roku jako własność szlachecka, w posiadaniu Branickich.
W 1742 roku wieś Branicę włączono do dóbr radzyńskich. Gdy nowymi właścicielami dóbr radzyńskich zostali Szlubowscy, po 1831 roku znaczenie Branicy zmalało. W roku 1875 wydzielono z dóbr radzyńskich klucz Branicę, składającą się z wsi i folwarku Branica, z wsi i folwarku Niewęgłosz, nowo powstałego folwarku Antonin oraz osady Młyn Bramka. Powyższy  majątek był własnością Stanisława Szlubowskiego, który w 1884 roku wybudował obecny pałac, przekomponował park i rozbudował część gospodarczą. Po śmierci Szlubowskiego w 1908 roku majątek po nim odziedziczyła jego siostra Stefania Rulikowska która po I wojnie światowej przekazała go synowi Władysławowi. Rulikowski prowadził gospodarkę do początku lat 30-tych XX wieku, po czym wyprowadził się z Branicy, a majątkiem zarządzali administratorzy. Po II wojnie światowej budynek pałacowy i park został przeznaczony na potrzeby szkoły, natomiast budynki gospodarcze przydzielono wraz z ziemią ślubie folwarcznej. W okresie staropolskim w Branicy istniały dwa młyny wodne, w XIX w.


Miejscowość Branica Radzyńska zamieszkiwana jest przez 260 mieszkańców (stan z 31.12.2009r.) zameldowanych na stałe

Powierzchnia gruntów w Branicy Radzyńskiej jest równa 505 ha, co w stosunku do powierzchni gruntów w Gminie stanowi 3,2 %, z czego użytki rolne stanowią 461 ha, lasy 1 ha, natomiast inne grunty i nieużytki 43 ha

Sieć drogowa w miejscowości Branica Radzyńska
Drogi gminne
101955L o długości 0,895 km
101956L o długości 2,115 km
101957L o długości 1,085 km
102246L o długości 2,100 km
Drogi lokalne
8 km
Drogi powiatowe
1227L o długości 0,895 km


Infrastruktura społeczna na terenie miejscowości Branica Radzyńska jest stosunkowo uboga. Na terenie miejscowości odnotowano działalność placówki  edukacyjnej na poziomie przedszkolnym i podstawowym – Publicznej Szkoły Podstawowej. .
W Branicy Radzyńskiej funkcjonuje również punkt biblioteczny. 

W miejscowości Branica Radzyńska działa jednostka oświatowa na poziomie podstawowym – Publiczna Szkoła Podstawowa.
Szkoła Podstawowa mieści się w pałacu Branickich, zbudowanym w roku 1884. Budynek otacza kilku hektarowy park z wieloma bardzo ciekawymi zakątkami jak np. staw czy też kamienna fontanna.
Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią komputerową wyposażoną w 10 stanowisk. Od klasy pierwszej nauczany jest język angielski, a w pozostałych klasach język niemiecki. Do szkoły tej uczęszczają dzieci z trzech miejscowości w tym również z Branicy Suchowolskiej gm. Wohyń. Szkoła dysponuje małą salą gimnastyczną , wielofunkcyjnymi trawiastymi boiskami oraz nowym i nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych dzieci.
Kadrę pedagogiczną stanowi 11 nauczycieli. Liczba uczniów uczęszczających w roku 2007/2008 wynosiła ogółem 69 osób. W szkole przewagę stanowią dziewczynki – 36. Szkoła posiada 6 oddziałów i oddział przedszkolny do którego uczęszcza 8 dzieci

W miejscowości Branica Radzyńska nie ma ośrodka kultury, jedynym ośrodkiem realizującym zadania związane m.in. z upowszechnianiem kultury jest Szkoła Podstawowa.

Zabytki
Zespół pałacowo-parkowy w Branicy Radzyńskiej, a w nim pałac z 1884 r. w parku krajobrazowym . Obecnie siedziba Szkoły Podstawowej