Urząd Gminy Radzyń Podlaski Wydział Podatków informuje, że zmianie uległy przepisy art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z  2019r. poz. 900 ze zm.),
Zmieniony przepis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązuje bez względu na to czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie powstałe w 2020r. czy wcześniejsze zaległości podatkowe.
Wprowadzona zmiana skutkuje ograniczeniem uprawnień podatnika do swobodnego wskazywania za jaki okres dokonuje wpłaty. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decydować będzie art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej a nie wskazanie wpłacającego. W świetle nowych przepisów organ podatkowy wiąże jedynie dyspozycja podatnika co do rodzaju podatku.

Tym samym w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw rozliczy wpłatę na zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozliczamy na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie.
Z powyższą informacją i nowymi zasadami rozliczania wpłat podatków powinni zapoznać się podatnicy, którzy posiadają nieruchomości we współwłasności oraz którzy mają zaległości we wpłatach podatków.
Zmiany te również dotyczą wpłat należności za gospodarowanie odpadami. Dokonana wpłata będzie zaksięgowana na najwcześniejszą nieuregulowaną ratę.
Przykład:
Podatnik nie zapłacił trzech kolejnych rat podatku od nieruchomości i ma zaległą ratę w podatku od środków transportowych.
1) podatnik nadal może wybrać na poczet, jakiego podatku chce dokonać wpłaty ( od nieruchomości czy od środków transportowych)
2) podatnik nie może wskazać, na którą ratę ma być zaliczona wpłata; organ podatkowy zaliczy wpłatę na najwcześniejszą wymagalną ratę
3) dalej obowiązuje zasada, że w pierwszej kolejności wpłata zaliczana jest na koszty upomnienia oraz odsetki od zaległych zobowiązań.