Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaski bierze udział  w programie Fundacji ORLEN „CZUWAMY! PAMIĘTAMY!” na odnowę miejsca egzekucji harcerzy radzyńskich dokonanej przez hitlerowców 5 lipca 1940 roku.  Pierwsze działania organizacyjne rozpoczęliśmy w lipcu, w sierpniu są prowadzone prace rewitalizacyjne, zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2020 roku. Program jest realizowany we współpracy i przy wsparciu Wójta Gminy Radzyń Podlaski, społeczności wsi Paszki Duże i Paszki Małe, Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych. Pozyskaliśmy środki w wysokości 7 tys. zł

tekst i fot. GOKiS