Informuję, że zostały ogłoszone konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021.  Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 8 października 2020 r. do 19 października 2020 r.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok .

Projekt uchwały